ตำแหน่งงานว่าง

ENTRY
 • Programmer Staff

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  - Improve applications quality for increase user satisfaction
  - Coding Program
  - Training user to use program
  - Check the correctness systems
  - Generate executive information reports
  - Help desk

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

 • Tooling Supervisor

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  1.Supervise subordinates behavior.
  2.Raise awareness of subordinates to participation in company activities.
  3.Tool stock is properly controlled and organized of sufficient production support and for the achievement of corporate goals.
  4.Choose the tool with lowest cost.
  5.Define tools in tool lay out.

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

 • Sales Engineer

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  - Issue quotation, Support for visit customers, Find new customer,
  -New project management, Cooperate with concerned function from New part to mass production and Cost control.

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

 • Senior Engineer (SPD)

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  1.Responsible for the procurement of new machinery, tools in the SPD department to meet the policy and requirements of the supervisor (Auto machine)
  2.Evaluate the efficiency of machinery, tools and processes and correct them. Develop to meet departmental goals(OEE)
  3.Be a standard collector of the CL machine and check the tool layout to be accurate, complete and update always.
  4.Coordinate with Technician in case of change point,Trial,Improvemennt on machinery.

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

 • Production Manager

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  1.Production Management and Control for accept target.
  2.Action for internal problem and each other section.
  3.Control system and low in production.
  4.Management for Productivity, Quality, Man and PDCA.

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

 • CNC Engineer

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  1. วางแผนการผลิตในLine Rroduction
  2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการวางแผนการผลิต
  3. ประสานงานในการปรับปรุง Productivity, oee
  4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข
  5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
  6. ติดต่อประสานงาน Customer & Supplier ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
  7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

 • Asst. Production Manager

  ประเภทการจ้างงาน

  Permanent

  เนื้อหางาน

  1. Responsible to control and take care of new staff to achieve any assignment.
  2. Responsible in manpower planning to be suitable with works quantity.
  3. Solve any problems in division for chief.
  4. Coordinate with other division to solve the quality problem.
  5. Announce the company policy to all staff.
  6. Control staff to follow the company restriction.
  7. Do the training for staff in division.

  สถานที่ทำงาน

  700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

Contact us

Email us