หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ENTRY

Production Manager

ประเภทการจ้างงาน
Permanent
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร Production Manager
ประเภทการจ้างงาน Permanent
เนื้อหางาน 1.Production Management and Control for accept target.
2.Action for internal problem and each other section.
3.Control system and low in production.
4.Management for Productivity, Quality, Man and PDCA.
สถานที่ทำงาน 700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND
คุณสมบัติที่รับสมัคร * Age 40 years up
* Management in Production 7 years up ( Japanese or Europe will be advantage)
* Kaizen in Quality ( Ex. used QC 7 tool)about Center less machine .
* Control manpower consistent with productivity.
* Good communication
* Leadership
* Understand and knowledge in Lathe Machine / Center less / Milling
เงินเดือนที่ให้ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันหยุด,วันลา หยุดตามประกาศปฎิทินบริษัทฯ
เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เบี้ยเลี้ยงกรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
เวลาทำงาน 8:00 น. - 17:00 น.
การขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินเดือนตามผลงาน / ประจำปี
โบนัส ตามผลประกอบการ
ประกัน ประกันระบบ pay roll
ประกันชีวิตกลุ่ม
สวัสดิการ ค่าครองชีพ / ค่าเดินทาง /รถรับ-ส่ง / ค่าอาหาร ข้าวฟรี / ค่าเบี้ยขยัน / แจกชุดยูนิฟอร์ม / งานเลี่ยงบริษัท / ท่องเที่ยวประจำปี / งานวันเกิด /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ปรับค่าจ้างประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการ / ของขวัญแต่งงาน / เงินจูงใจพนักงานดีเด่น / เงินจูงใจทำงานกับบริษัทตามอายุงาน / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าแว่นสายตา / ประกันชีวิตกลุ่ม / กระเช้าเยี่ยม / เงินช่วยฌาปนกิจศพ

ขั้นตอนการจ้าง

 • สมัครงาน

  กรุณาสมัครด้วยแบบฟอร์มสมัครงาน

 • ตรวจสอบเอกสาร

  ใช้เวลาแจ้งผลภายใน 2-3 วันและจะแจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์ทาง Web ให้ทราบ

 • การสัมภาษณ์ทาง Web

  ทำการสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง เช่น Skype จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • การสัมภาษณ์รอบที่2

  จะทำการสัมภาษณ์ที่โรงงานในไทยหรือที่ญี่ปุ่น และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • จ้างงาน

Apply Now

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Headquarter

700/387 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Factory 2

Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongkhaka, A. Panthong, Chonburi 20160 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Delivery center

700/551 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Donhuaroh, A. Muang, Chonburi 20000 THAILAND

Contact us

Email us