สาส์นจากประธาน

MESSAGE

บริษัทของเราเป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นผู้ผลิตด้วยเครื่องจักรที่กำลังพัฒนาขยายไปทั่วโลก
จากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ต้องการสำหรับทุกท่านที่กำลังจะมาร่วมงานกับเราตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาสร้างชีวิตให้มีความหมาย ทำงานที่มีความคุ้มค่าด้วยปรัชญาการบริหาร มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว E&H กันครับ

ประธานบริษัทYasuhiro Hiraoka

จากโรงงานในเมืองก้าวสู่ผู้ผลิตด้วยเครื่องจักรของโลก

บริษัทเราได้ดำเนินกิจการทอผ้าอย่างกว้างขวางในฐานะ “บริษัทสิ่งทอฮิราโอกะ” ตั้งแต่ปี ค.ศ.1907 หรือสมัยปีเมจิที่ 40 แต่ในปี ค.ศ.1972 เราได้พิจารณาเห็นถึงเศรษฐกิจตกต่ำในโครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทฮิราโอกะซังเกียว จำกัด” และเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่น คือ อุตสาหกรรมงานกลึงโลหะที่ใช้ความละเอียดสูงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรากฐานการผลิตในทุกวันนี้
หลังจากนั้น ได้เข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นครั้งแรกและก่อตั้งบริษัท E&H Thai ในฐานะผู้ผลิตด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติสัญชาติญี่ปุ่น จากการนำประสบการณ์การเป็นบริษัทแรกๆ ที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยไปใช้ ทำให้เราสามารถขยายโรงงานที่อินเดียในปี ค.ศ.2010 ได้สำเร็จ
ปัจจุบัน บริษัทฮิราโอกะซังเกียวกรุ๊ปมีพนักงานประมาณ 1,500 คน มีเครื่องกลึงอัตโนมัติประมาณ 800 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแต่ละเดือนมากกว่า 30 ล้านชิ้น ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากกว่า 150 บริษัท 14 ประเทศทั่วโลก

มองทะลุไปอีก 20, 30 ปีข้างหน้า

ปัจจุบัน อัตราการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์อยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ การสั่งซื้อเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดไอเสียที่มาพร้อมกับการเพิ่มข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม เราจะทุ่มเทการผลิตชิ้นส่วนงานเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินจนถึงปี ค.ศ.2025 ฐานการผลิตที่ไทย อินเดีย จะเป็นผู้อยู่รอดและได้กำไรอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ รถไฟฟ้า(EV) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้ความจำเป็นของสินค้าหลักปัจจุบันลดลงเรื่อยๆ แต่บริษัทเราจะปรับให้ทันกระแสของยุคสมัย โดยมีธุรกิจหลักคือการกลึงโลหะ และเริ่มบุกเบิกสาขาใหม่เช่นสาขาการแพทย์, การบิน, และหุ่นยนต์
ยิ่งไปกว่านั้น เรามีธุรกิจใหม่ที่คิดไว้ เช่น การผลิตเครื่องมือขึ้นภายในแล้วขายสู่ภายนอก และอนาคตจะนำระบบการควบคุมการผลิต IoT ที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัทออกจำหน่ายด้วยการให้คำปรึกษาพร้อมอุปกรณ์
ผมคิดที่จะท้าทายในสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องด้วยการนำจุดแข็งของบริษัทเราใช้ให้เป็นประโยชน์ สร้างแขนงธุรกิจที่หลากหลายจากธุรกิจหลักการกลึงโลหะ

keywordKeyword
Sukสุข (Suk)
Sanookสนุก(Sanook)
Sabaiสบาย(Sabai)

สุข (Suk) สนุก(Sanook) สบาย(Sabai) สุข สนุก สบายทั้ง 3 คำเป็นคติพจน์ 3ส(S) ที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการบริษัทให้เหมาะสม ตอบแทนคุณประเทศไทย
“3ส(S)” สำหรับมนุษย์เราคือสถานที่ที่สุขสบายที่สุดแล้ว
ผมคิดว่าการบังคับเกินไปเขาก็ไม่ทำ การสร้างบรรยากาศให้มี 3ส(S) จะทำให้ขับเคลื่อนบริษัทได้ดีกว่า
ในส่วนของสวัสดิการ 2,3 ปีนี้มีบริษัทที่ให้คำปรึกษาเข้ามาดูแล ผมคิดว่าเราได้สร้างระบบที่สามารถภาคภูมิใจได้ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ผมไม่สามารถทำให้พนักงานทุกคน “พึงพอใจ” ได้ แต่ผมจะพยายามสร้างบริษัทให้เป็นสถานที่ทำงานได้อย่างสุขสบาย สามารถทำงานได้อย่างสบายใจตลอดไป ทำให้พนักงานรู้สึกจากใจว่า “มีความสุข”

พนักงานเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวที่ผูกพันกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

ชีวิตคนเรามีแค่ครั้งเดียว ผมอยากทดสอบความสามารถที่แท้จริงของตัวเองกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผมคิดว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเดิมพันกับสิ่งนั้น แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับคนอื่นได้ สำหรับพนักงาน ผมคิดว่าการจัดสวัสดิการ เงินเดือน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้ดี ให้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจ ให้ทุกคนเห็นแสงสว่างแห่งอนาคต และ “การมีความรู้สึกที่ผูกพันธ์กันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจดั่งคนในครอบครัว” เป็นเรื่องที่สำคัญ ตอนที่ได้ยินพนักงานพูดว่า “ดีใจที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้” ผมรู้สึกดีใจมาก
ต่อจากนี้ ผมจะยังคงตั้งใจอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตร่วมกับพนักงานทุกคนที่เหมือนสมาชิกในครอบครัว
ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัว E&H ร่วมกับพวกเราครับ

Contact us

Email us