ให้โอกาสในการพัฒนาเติบโต

ปัญญกัญญ์ นาคเดช

  • E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
  • Operations Department Manager
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา คณิตศาสตร์ สาขา สถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปริญญาโท บริหารธุกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เริ่มทำงานที่บริษัท ปี ค.ศ. 2001

บทสัมภาษณ์รุ่นพี่

INTERVIEW

ในฐานะผู้จัดการแผนก Operations Department ดิฉันควบคุมดูแล 5 ส่วนงานคือ ควบคุมดูแลการรับคำสั่งซื้อ (Customer service), วางแผนการผลิต (Production planning), วางแผนวัตถุดิบ (Material planning), การนำเข้าส่งออก (Import and Export) และการขนส่ง (Logistics) รับผิดชอบตั้งแต่รับคำสั่งซื้อ ออกคำสั่งการผลิตจนถึงส่งมอบงานให้ลูกค้า
ก่อนที่จะมารับผิดชอบหน้าที่นี้เคยทำงานวางแผนการผลิตประมาณ 10 ปี ประมาณ 1 ปีก่อน หัวหน้าแนะนำว่า “ลองทำงานที่ควบคุมดูแลการรับคำสั่งซื้อ วางแผนวัตถุดิบ การนำเข้าส่งออกและการขนส่งด้วยไหม” ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เติบโตก้าวหน้า จึงตกลงที่จะลองท้าทายงานนี้ ช่วงแรกๆ ค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากเป็นงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานช่วยสอนงานให้ และหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าสัมมนาต่างๆ ตอนนี้ดิฉันสามารถเข้าใจเนื้อหางานเป็นอย่างดีค่ะ
สิ่งที่ดิฉันมุ่งมั่นอยู่เสมอคือพิจารณาต้นทุนให้ถี่ถ้วน ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด ดิฉันรู้สึกมีความคุ้มค่าในแต่วันที่ทำงาน

เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญพนักงานดั่งคนในครอบครัว

บริษัท E&H ให้ความสำคัญกับพนักงานแต่ละคนเหมือนดั่งคนในครอบรัว สำหรับดิฉันบริษัทก็เหมือนบ้านหลังที่ 2 ดิฉันทำงานที่นี่เข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว การใช้ชีวิตที่บริษัทสะดวกสบายมาก
สัมพันธภาพในทีมงานดีเหมือนดั่งพี่น้อง ถ้าเป็นเรื่องงานผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมองว่า ดิฉันเป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างเข้มงวด แต่นอกเวลางาน เรามักไปรับประทานอาหารร่วมกันเสมอ เวลามีปัญหางานเกิดขึ้น คนที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ส่วนงานอื่นๆ ก็ให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วย คิดว่าเป็นบริษัทที่ทีมเวิร์คดีและทำงานง่ายค่ะ
อีกทั้ง เป้าหมายของบริษัทชัดเจน มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่จะให้พนักงานทุกคนทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สำเร็จ ขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับความรู้สึกและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานด้วย เพื่อให้พนักงานและบริษัทดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันจึงให้ความสำคัญทั้ง 2 อย่างค่ะ

อยากร่วมงานกับคนที่มีความตั้งใจ พยายามและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

บริษัท E&H ให้โอกาสพนักงานเสมอ เราสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์หลากหลายอย่างจากการทำงานที่นี่ ถึงแม้ไม่มีประสบการณ์แต่หากมีความตั้งใจจริง ไม่มีเรื่องไหนที่ทำไม่ได้ หากเพียรทำงานอย่างซื่อตรง ขยันขันแข็ง เอาจริงเอาจริง ก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจแน่นอนค่ะ
การทำงานที่บริษัท ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างดี ดังนั้นสบายใจได้ มาร่วมงานกับเรานะคะ

อ่านการแนะนำรุ่นพี่คนอื่นๆ

Contact us

Email us