เรียนรู้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่น

Punita Kumari

  • E&H Precision India private Limited.
  • Assistant Manager แผนกควบคุมคุณภาพ
  • สำเร็จการศึกษา สาขาTechnology มหาวิทยาลัย RGPV
  • เข้าทำงานเมื่อปี 2012

บทสัมภาษณ์รุ่นพี่

INTERVIEW

ปัจจุบันดิฉันทำหน้าที่รับ Audit จากลูกค้า รับเรื่องเคลมจากลูกค้า ปรับปรุงพัฒนาซัพพลายเออร์และดูแลจัดการระบบคุณภาพของ E&H India ค่ะ
ตอนที่ดิฉันเข้ามาทำงานนั้น โรงงานยังอยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้าง ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นที่บริษัทใหม่นี้ นับตั้งแต่ที่ดิฉันได้เข้าทำงานมา ก็รู้สึกได้ว่าวัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะที่ “ให้ความสำคัญอย่างมากกับความร่วมมือของแต่ละบุคคล ยอมรับงานที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง มีความเป็นสังคมที่ยึดมั่นในลำดับชั้นและระบบการสั่งงาน”
หัวหน้าชาวญี่ปุ่นเป็นคนอัธยาศัยดี รับฟังความคิดเห็นของดิฉันเป็นอย่างดี และทำงานร่วมกับลูกน้องอย่างใกล้ชิด ไม่ถือตัวค่ะ

กฏระเบียบที่ดีคือการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพ

ในระหว่างการทำงาน เรื่องที่ดิฉันใส่ใจเป็นพิเศษก็คือเรื่อง การบริหารเวลา อาจมีบางครั้งที่เกิดเหตุกระทันหัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอาจจะทำให้แผนงานล่าช้าไป เช่น มีซัพพลายเยอร์มาพบโดยไม่ได้นัดไว้ หรือมีงานด่วนฉุกเฉิน เราจะต้องกำหนดลำดับความสำคัญแล้วติดต่อสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม ก็จะสามารถจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นได้อย่างสบาย
ที่ E&H India ทุกคนตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จภายในเวลาทำงานของบริษัท (8:45-16:45) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีความรู้สึกรับผิดชอบค่ะ

เป็นบริษัทที่ให้โอกาสในการท้าทายสิ่งต่างๆ ทำให้เราได้ประยุกต์ใช้ความรู้ของตัวเอง

ที่ E&H ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าแผนกจะคิดเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการเพิ่มทักษะของพนักงานอยู่เสมอ คอยส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมและมี “ความสามารถในการรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยไม่ต้องให้ลูกค้าเอ่ยปาก”
ดิฉันคิดว่า ในองค์กรที่มีคนหลายคนรวมกันอยู่นั้น การร่วมมือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นสิ่งที่สำคัญ
การรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนอย่างตั้งใจ การพูดคุยเพื่อปรับมุมมองและความเข้าใจของแต่ละคนเข้าหากันนั้น เป็นบรรยากาศการทำงานที่ดีมากๆ
E&H เป็นบริษัทที่ให้โอกาสในการท้าทายสิ่งต่างๆ ทำให้เราได้ใช้ความรู้ของตัวเอง สถานที่ทำงานที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆ แบบนี้ บวกกับระบบการทำงานและการสนับสนุนที่ดี ทำให้พวกเรามีความสามารถและทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะ

อ่านการแนะนำรุ่นพี่คนอื่นๆ

Contact us

Email us