ข้อมูล E&H

DATA

จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

จำนวนปัจจุบันเมื่อ 25/1/2018

 • พนักงานประจำ
  3 คน
  พนักงาน Sub-contract
  0คน
  รวม
  3 คน
 • พนักงานประจำ
  595 คน
  พนักงาน Sub-contract
  678คน
  รวม
  1273 คน
 • พนักงานประจำ
  56 คน
  พนักงาน Sub-contract
  151คน
  รวม
  207 คน
 • พนักงานประจำ
  44 คน
  พนักงาน Sub-contract
  2คน
  รวม
  46 คน

จำนวนพนักงานชาย-หญิง

จำนวนปัจจุบันเมื่อ 25/1/2018

 • พนักงานชาย
  1 คน
  พนักงานหญิง
  2 คน
  รวม
  3 คน
 • พนักงานชาย
  412 คน
  พนักงานหญิง
  861 คน
  1273 คน
 • พนักงานชาย
  165 คน
  พนักงานหญิง
  42 คน
  รวม
  207 คน
 • พนักงานชาย
  44 คน
  พนักงานหญิง
  2 คน
  รวม
  46 คน

แนวโน้มของยอดขาย

Unit: million USD

ยอดขายแยกตามประเทศ

จำนวนของบริษัทคู่ค้า

 • 153

 • 20

 • 2

พื้นที่

Unit: Square meter

 • Japan

  Hiraoka Sangyo Co.,Ltd. JAPAN
  พื้นที่โรงงาน
  86
  พื้นที่ที่ดิน
  1115
 • Thailand

  E&H Thailand HQ
  พื้นที่โรงงาน
  15050
  พื้นที่ที่ดิน
  23086
  E&H Thailand Factory2
  พื้นที่โรงงาน
  3300
  พื้นที่ที่ดิน
  8160
  E&H Thailand DC
  พื้นที่โรงงาน
  2800
  พื้นที่ที่ดิน
  6080
  E&H Thailand Factory3
  พื้นที่โรงงาน
  3570
  พื้นที่ที่ดิน
  6972
 • India

  E&H India
  พื้นที่โรงงาน
  6972
  พื้นที่ที่ดิน
  9074
 • Mexico

  E&H Mexico
  พื้นที่โรงงาน
  1638
  พื้นที่ที่ดิน
  1899

รางวัล

2017

 • 3
  รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพ, รางวัลดีเด่นด้านการส่งงาน
 • 1
  รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพ

Contact us

Email us