หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ENTRY

Sales Engineer

ประเภทการจ้างงาน
Permanent
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร Sales Engineer
ประเภทการจ้างงาน Permanent
เนื้อหางาน - Issue quotation, Support for visit customers, Find new customer,
-New project management, Cooperate with concerned function from New part to mass production and Cost control.

สถานที่ทำงาน 700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND
คุณสมบัติที่รับสมัคร * Age : 23-35 years old
* Education: Bachelor’s Engineer
* Have experience in sale & marketing at least 3-5 years especially on price and quotation will be advantage.
* Experience in Automotive Part and lathing will be advantage.
* Have English/Japanese language ability will be advantage.
* Computer Microsoft office ability.
เงินเดือนที่ให้ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันหยุด,วันลา หยุดตามประกาศปฎิทินบริษัทฯ
เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เบี้ยเลี้ยงกรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
เวลาทำงาน 8:00 น. - 17:00 น.
การขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินเดือนตามผลงาน / ประจำปี
โบนัส ตามผลประกอบการ
ประกัน ประกันระบบ pay roll
ประกันชีวิตกลุ่ม
สวัสดิการ ค่าครองชีพ / ค่าเดินทาง /รถรับ-ส่ง / ค่าอาหาร ข้าวฟรี / ค่าเบี้ยขยัน / แจกชุดยูนิฟอร์ม / งานเลี่ยงบริษัท / ท่องเที่ยวประจำปี / งานวันเกิด /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ปรับค่าจ้างประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการ / ของขวัญแต่งงาน / เงินจูงใจพนักงานดีเด่น / เงินจูงใจทำงานกับบริษัทตามอายุงาน / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าแว่นสายตา / ประกันชีวิตกลุ่ม / กระเช้าเยี่ยม / เงินช่วยฌาปนกิจศพ

ขั้นตอนการจ้าง

 • สมัครงาน

  กรุณาสมัครด้วยแบบฟอร์มสมัครงาน

 • ตรวจสอบเอกสาร

  ใช้เวลาแจ้งผลภายใน 2-3 วันและจะแจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์ทาง Web ให้ทราบ

 • การสัมภาษณ์ทาง Web

  ทำการสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง เช่น Skype จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • การสัมภาษณ์รอบที่2

  จะทำการสัมภาษณ์ที่โรงงานในไทยหรือที่ญี่ปุ่น และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • จ้างงาน

Apply Now

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Headquarter

700/387 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Factory 2

Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongkhaka, A. Panthong, Chonburi 20160 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Delivery center

700/551 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Donhuaroh, A. Muang, Chonburi 20000 THAILAND

Contact us

Email us