หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ENTRY

Senior Engineer (SPD)

ประเภทการจ้างงาน
Permanent
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร Senior Engineer (SPD)
ประเภทการจ้างงาน Permanent
เนื้อหางาน 1.Responsible for the procurement of new machinery, tools in the SPD department to meet the policy and requirements of the supervisor (Auto machine)
2.Evaluate the efficiency of machinery, tools and processes and correct them. Develop to meet departmental goals(OEE)
3.Be a standard collector of the CL machine and check the tool layout to be accurate, complete and update always.
4.Coordinate with Technician in case of change point,Trial,Improvemennt on machinery.
สถานที่ทำงาน 700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND
คุณสมบัติที่รับสมัคร * Ages 30-35 years
* Experience at least 3 years in Production Engineer
*Have passed the Center less machine or have knowledge about Center less machine .
* Have a good understanding of line balance and process flow.
* Knowledge of reading drawing will.
เงินเดือนที่ให้ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันหยุด,วันลา หยุดตามประกาศปฎิทินบริษัทฯ
เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เบี้ยเลี้ยงกรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
เวลาทำงาน 8:00 น. - 17:00 น.
การขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินเดือนตามผลงาน / ประจำปี
โบนัส ตามผลประกอบการ
ประกัน ประกันระบบ pay roll
ประกันชีวิตกลุ่ม
สวัสดิการ ค่าครองชีพ / ค่าเดินทาง /รถรับ-ส่ง / ค่าอาหาร ข้าวฟรี / ค่าเบี้ยขยัน / แจกชุดยูนิฟอร์ม / งานเลี่ยงบริษัท / ท่องเที่ยวประจำปี / งานวันเกิด /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ปรับค่าจ้างประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการ / ของขวัญแต่งงาน / เงินจูงใจพนักงานดีเด่น / เงินจูงใจทำงานกับบริษัทตามอายุงาน / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าแว่นสายตา / ประกันชีวิตกลุ่ม / กระเช้าเยี่ยม / เงินช่วยฌาปนกิจศพ

ขั้นตอนการจ้าง

 • สมัครงาน

  กรุณาสมัครด้วยแบบฟอร์มสมัครงาน

 • ตรวจสอบเอกสาร

  ใช้เวลาแจ้งผลภายใน 2-3 วันและจะแจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์ทาง Web ให้ทราบ

 • การสัมภาษณ์ทาง Web

  ทำการสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง เช่น Skype จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • การสัมภาษณ์รอบที่2

  จะทำการสัมภาษณ์ที่โรงงานในไทยหรือที่ญี่ปุ่น และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • จ้างงาน

Apply Now

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Headquarter

700/387 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Factory 2

Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongkhaka, A. Panthong, Chonburi 20160 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Delivery center

700/551 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Donhuaroh, A. Muang, Chonburi 20000 THAILAND

Contact us

Email us