หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ENTRY

Tooling Supervisor

ประเภทการจ้างงาน
Permanent
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร Tooling Supervisor
ประเภทการจ้างงาน Permanent
เนื้อหางาน 1.Supervise subordinates behavior.
2.Raise awareness of subordinates to participation in company activities.
3.Tool stock is properly controlled and organized of sufficient production support and for the achievement of corporate goals.
4.Choose the tool with lowest cost.
5.Define tools in tool lay out.
สถานที่ทำงาน 700/387 Moo 6, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND
คุณสมบัติที่รับสมัคร 1. Female
2. Age(s) : 30 to 35
3. Bachelor's Degree
4. Experience in Inventory management 3 years up
5. Knowledge : IATF, Basic of cutting tools, Calculate min-max stock and Basic of cutting tools.
6. Language : English will be adventange
เงินเดือนที่ให้ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันหยุด,วันลา หยุดตามประกาศปฎิทินบริษัทฯ
เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เบี้ยเลี้ยงกรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
เวลาทำงาน 8:00 น. - 17:00 น.
การขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินเดือนตามผลงาน / ประจำปี
โบนัส ตามผลประกอบการ
ประกัน ประกันชีวิตกลุ่ม
สวัสดิการ ค่าครองชีพ / ค่าเดินทาง /รถรับ-ส่ง / ค่าอาหาร ข้าวฟรี / ค่าเบี้ยขยัน / แจกชุดยูนิฟอร์ม / งานเลี่ยงบริษัท / ท่องเที่ยวประจำปี / งานวันเกิด /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ปรับค่าจ้างประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการ / ของขวัญแต่งงาน / เงินจูงใจพนักงานดีเด่น / เงินจูงใจทำงานกับบริษัทตามอายุงาน / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าแว่นสายตา / ประกันชีวิตกลุ่ม / กระเช้าเยี่ยม / เงินช่วยฌาปนกิจศพ

ขั้นตอนการจ้าง

 • สมัครงาน

  กรุณาสมัครด้วยแบบฟอร์มสมัครงาน

 • ตรวจสอบเอกสาร

  ใช้เวลาแจ้งผลภายใน 2-3 วันและจะแจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์ทาง Web ให้ทราบ

 • การสัมภาษณ์ทาง Web

  ทำการสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง เช่น Skype จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • การสัมภาษณ์รอบที่2

  จะทำการสัมภาษณ์ที่โรงงานในไทยหรือที่ญี่ปุ่น และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์

 • จ้างงาน

Apply Now

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Headquarter

700/387 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Factory 2

Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongkhaka, A. Panthong, Chonburi 20160 THAILAND

E&H Precision(Thailand) Co., Ltd.
Delivery center

700/551 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Donhuaroh, A. Muang, Chonburi 20000 THAILAND

Contact us

Email us