“ความท้าทาย” ใหม่ในการผลิต Tool เอง

สัดส่วนปริมาณการซื้อ Drill เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Drill ลงเพื่อเพิ่มผลกำไร แต่ว่า Drill นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และต้องซื้อเท่านั้นแม้ว่าจะมีราคาแพงก็ตาม

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ พนักงานทั้ง 4 คน จึงได้ลองทำ Drill ขึ้นมาใช้เอง (ผลิตเองในบริษัท)

Project member

 • ตำแหน่ง Manager ฝ่าย Engineering

  Hideaki Hoshi(星 英昭)

  เข้าทำงานเมื่อปี 2012

  รับหน้าที่เป็น Project Manager สนับสนุนด้านวิธีการและการเลือกเครื่องจักร

 • ตำแหน่ง Assistant Manager แผนก Tooling

  Prayuth Pakkete(Prayuth Pakkete)

  เข้าทำงานปี 2007

  รับหน้าที่ดูแลจัดการการผลิต
  Tool และการจัดซื้อ Tool

 • ตำแหน่ง Tooling Supervisor

  Niran Sang-aroon(Niran Sang-aroon)

  เข้าทำงานเมื่อปี 2003

  รับหน้าที่ออกแบบ Tool ที่จะผลิตด้วยเครื่องเจียร Tool

 • Engineer Staff แผนก Tooling

  Adisak Saengkong(Adisak Saengkong)

  เข้าทำงานเมื่อปี 2017

  รับหน้าที่ออกแบบ Tool ที่ใช้ในการผลิต, ทดสอบ Tool ต่างๆ ที่หน้างานและเก็บรวบรวมข้อมูล

Objectives

ที่ผ่านมาบริษัทของเราซื้อ Tool จากบริษัทอื่นมาโดยตลอด และค่าใช้จ่ายในการซื้อ Tool ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แค่ Drill เพียงอย่างเดียวที่ซื้อเข้ามาต่อปี ก็เป็นจำนวนถึง 6000 ชิ้นแล้ว
เพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น เราจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Tool ลง อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถลดจำนวน Tool ลงได้โดยง่าย
ถ้าเป็นบริษัททั่วไป ถึงแม้จะรู้วิธีผลิต Tool เองก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการลงทุนเครื่องจักรและบุคลากร แต่กรณีของบริษัทเราที่มีปริมาณการซื้อที่มาก แม้จะลงทุนไปกับเครื่องจักรบ้างก็มีโอกาสที่จะคืนทุนได้สูง อีกทั้งในบริษัทเราก็มีการเจียร Tool กลับมาใช้ใหม่กันอยู่แล้ว พนักงานก็น่าจะสามารถผลิต Tool เองได้โดยไม่รู้สึกแปลกอะไร เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ได้เริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาครับ

สิ่งสำคัญในการผลิต Drill คือการทำ “หินเจียร”
Try & Error ซ้ำๆ จนทำได้จริง

สิ่งสำคัญในการผลิต Drill อย่างแรกก็คือ การเตรียม “หินเจียร” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลึง, เจียรโลหะหรือหิน ตัวหินเจียรเองมีลักษณะเป็นแผ่นกลม และในแผ่นกลมนั้นก็จะมีเส้นโค้งเล็กๆอยู่ โดย Drill ที่ทำออกมาจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและมุมของเส้นโค้งนั้น ขนาดและมุมของเส้นโค้งเหล่านี้จึงเป็น Knowhow ในการทำ Drill ทั่วโลก และไม่มีผู้ผลิต Drill ที่ไหนยอมบอกความรู้นี้ให้ เราจึงต้อง Try & Error ซ้ำๆ ลองทำดูด้วยตนเองเรื่อยๆ เท่านั้น และด้วยสาเหตุหลักที่ว่า ทั่วไปแล้วการทำแบบนี้จะต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนทำให้ไม่ค่อยมีบริษัทที่จะทำ Drill ไว้ใช้ภายในเอง
เพื่อที่ไม่ต้องเสียเงินไปกับการทำหินเจียรมาก เราจึงซื้อโปรแกรม Simulation เพื่อจำลองแบบ 3D ดูว่าถ้าหินเจียรมีรูปร่างแบบนี้แล้วจะได้ Drill ที่มีรูปร่างเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าตัวโปรแกรมนี้จะมีราคาที่สูง แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต Drill โดยไม่มีโปรแกรม กับการผลิต Drill โดยมีโปรแกรมช่วยแล้วก็พบว่า “จำเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้” จึงไปอธิบายให้หัวหน้าได้เข้าใจและได้รับอนุมัติให้ซื้อในที่สุด
เมื่อเทียบผลการจำลองด้วยโปรแกรมกับผลการผลิตจริงด้วยเครื่องจักรแล้วก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน การซื้อโปรแกรมนี้จึงส่งผลดีให้เราไม่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องหินเจียรครับ

ประสบความสำเร็จในการผลิต Drill คุณภาพสูงเอง
ความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ

เราทำการออกแบบหินเจียรด้วยโปรแกรม Simulation จากนั้นนำ Tool ที่ผลิตไปใช้ในหน้างานจริง ทำการทดลองและเก็บข้อมูล
ถ้าหากว่า Drill ที่ทำออกมานั้นยังไม่ได้จุดคุ้มทุนที่ดีก็จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และศึกษา Drill ที่จะได้ต้นทุนที่ดี
ผลจากการทดสอบทำให้เราพบว่า Drill ที่เราผลิตเองภายในนั้น มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับของที่ซื้อจากบริษัทอื่น
ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเราจะเคยผลิต Drill ที่ทำได้ง่ายๆ แบบ Manual มาบ้างก็ตาม แต่กับครั้งนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถใช้เครื่อง Tool grinding ผลิต Tool ออกมาได้เองครับ
ในการซื้อ Tool นั้น เราจะต้องมี Lead time ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป แต่การผลิต Tool ใช้เองจะใช้ Lead time ลดลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง อีกทั้งไม่ใช่แค่เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Tool อย่างเดียวเท่านั้น ยังอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้นจากความสามารถในการตอบสนองต่อออเดอร์ด่วนของลูกค้าได้อีกด้วย
ยิ่งทำการวิเคราะห์ ก็ยิ่งพบเรื่องใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่สนุกมากๆ ครับ

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด
ทำการ Re-grinding เองได้สำเร็จ นำไปสู่การลดค่าบำรุงรักษา

ในแผนงาน เรากำหนดจุดคุ้มทุนไว้ที่ 3 ปี (จุดคุ้มทุนในกรณีนี้ คิดจากค่าใช้จ่ายที่ยอดเงินเท่ากันของกรณีที่ไม่ซื้อเครื่องจักรกับกรณีซื้อเครื่องจักร + ค่าดำเนินการ) แต่ด้วยตัวโครงการมีความคืบหน้าไปอย่างมากทำให้เราถึงจุดคุ้มทุนได้ในเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากล้าทำจนสำเร็จอย่างงดงามและกลายเป็นโครงการที่สามารถประเมินคุณค่าได้
การที่เราบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ 1 ปีนั้น มาจากการที่เราสามารถผลิต Drill ได้จำนวนต่อเดือนมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งเหตุที่ทำได้เช่นนั้น ผมคิดว่าเป็นเพราะสมาชิกทั้งสามคนคือ คุณประยุทธ์ คุณนิรันดร์และคุณอดิศักดิ์มีความเข้าใจความสามารถของเครื่อง โดยดูว่าจะสามารถผลิตงานแบบไหนได้บ้างและผลิตงานที่ทำได้นั้นออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ
และในครั้งนี้ ไม่เฉพาะการทำ Drill เองเท่านั้น เรายังทำการ Re-grinding เองภายในได้อีกด้วย โดยการ Re-grinding นี้คือการนำ Drill ที่ใช้ไปแล้วมาเจียรซ่อมตรงปลายเพื่อให้ใช้ได้อีกครั้ง ก่อนหน้านี้เราได้ใช้บริการข้างนอกมาโดยตลอด ซึ่งทุกครั้งที่ข้างนอกทำให้นั้น Drill จะถูกเจียรออกเพียงครั้งเดียวซึ่งต้องเจียรเนื้อออกเยอะเพื่อไม่ให้ส่วนที่ใช้ไม่ได้เหลืออยู่ ทำให้เนื้อ Drill หายไปจำนวนมาก
ผมคิดว่าเมื่อเราซื้อเครื่อง Tool grinding เข้ามาและทำการเจียร Tool ได้เอง เราจึงควบคุมปริมาณเนื้อที่เจียรออกให้น้อยที่สุดได้ ทำให้จากเดิมที่ Drill สามารถใช้ได้แค่ 5 ครั้งกลายเป็นใช้ได้ 10 ครั้ง เกิดเป็นผลดีคือลดค่าบำรุงรักษาเครื่องมือลงและเป็นการปลูกฝังความรู้สึกให้กับพนักงานด้วยว่า “Re-grinding โดยควบคุมเนื้อที่จะเจียรออกให้น้อยที่สุดและใช้ Drill ให้ดี ใช้ให้นานๆ”

สู่ความท้าทายใหม่ต่อจากนี้

ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนงานมาทำเองภายในได้ราวๆ 10% - 20% และเราก็ได้วางแผนที่จะซื้อเครื่องจักรเข้ามาอีกเพื่อเพิ่มประเภทงานที่จะเปลี่ยนมาทำเองให้ได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกินปี 2020 นี้ จะเปลี่ยนงานมาทำเองภายในให้ได้ถึง 25% ครับ
ส่วนเป้าหมายอื่นๆ ในอนาคต เราคิดว่าจะเก็บประสบการณ์และเทคนิคในการเป็นผู้ผลิต Tool ให้ได้หลายๆ ปี สร้าง Original tool ที่เป็นแบรนด์บริษัทเราเองขึ้นมา แล้วส่งขายข้างนอกต่อไป ความท้าทายของพวกเรายังมีต่อจากนี้ไปอีกครับ

Contact us

Email us